Uutta luoden ja perinteestä ammentaen

Oulun suomalais-japanilaisen yhdistyksen (OSJY) kotisivujen uudistuttua on hyvä sanoa muutama sana tulevasta ja luoda katsaus yhdistyksen aiempaan toimintaan.
Vaikka yhdistyksen toimijoissa, toiminnanmuodoissa ja tukijoissa on viime vuosina ollut muutoksia, on syytä muistaa, että vuosi 2010 oli yhdistyksellemme jo 25. toimintavuosi.

Sääntöjensä määrittelemällä tavalla OSJY on toiminnallaan pyrkinyt herättämään sivistyksellistä vuorovaikutusta Japanin ja Suomen kesken, sekä pyrkinyt edistämään Japanin tuntemusta Suomessa ja Suomen tuntemusta Japanissa.
Käytännössä yhdistys on järjestänyt kokouksia ja erilaisia tapahtumia, kuten esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, sekä pyrkinyt edistämään yhteistyötä muiden kansainvälisesti suuntautuneiden järjestöjen ja tahojen kanssa.

On huomioitavaa, että perinteisesti tärkeän sivistyksellisen ja tiedonvälityksellisen tehtävän rinnalle on kehittynyt myös koko joukko kokemuksellisuuteen ja elämyksellisyyteen perustuvia toiminnan muotoja, joiden on toivottu täydentävän yhdistyksen tarjontaa sekä madaltavan kynnystä lähteä mukaan toimintaan.
Alla olevan listaus ei ole täydellinen luettelo siitä, mitä kaikkea OSJY:n toiminta on viimeisten vuosien aikana pitänyt sisällään. Listauksen tehtävä on ensisijaisesti toimia virikkeiden antajana pohdittaessa yhdistyksen tulevaa toimintaa.

Minkälaista toimintaa OSJY on järjestänyt?

Omat japaninkielen keskustelutilaisuudet ovat päättyneet, mutta niiden perinnettä on viime vuosina jatkanut jäsenistön aktiivinen osallistuminen yliopistolla järjestettävään Cafe Lingua-tapahtumaan.
Lisäksi OSJY on ajoittain pyörittänyt myös omaa kääntöpiiriä, jossa osallistujat ovat lukeneet japanilaista mangaa alkuperäiskielellä.

Yhdistys on järjestänyt sekä suurelle yleisölle suunnattuja tilaisuuksia; esimerkiksi Hiroshiman muistopäivä ja yleisöluentoja, joiden aiheet ovat vaihdelleet viime vuosien yhteiskunnallisista muutoksista Japanissa, naisen asemasta Japanin keisarillisessa hovissa aina Japanin arkkitehtuuriin, Kioton alueen puutarhoihin, rajoitetummin omille jäsenille ja yhteistyökumppaneille kohdennettuja tapahtumia, kuten teetaiteeseen tutustuminen elävän esittelyn kautta ja tutustumisiltoja yhdessä valmistetun japanilaisen ruuan äärellä.

Myös eräs keskeinen toiminnan muoto on ollut Japania koskevan ajankohtaisen tiedon levittäminen ja Japania koskevista tapahtumista tiedottaminen.
Tämän toiminnan toivotaan tehostuvaan entisestään uusien kotisivujen myötä. Lisäksi OSJY:n edustajat ovat mielellään myös vastanneet kutsuihin ja käyneet muiden yhdistysten ja esimerkiksi koulujen vieraana kertomassa Japanista ja japanilaisesta kulttuurista.

Erityisen suosittuja ovat olleet myös tapahtumat, joissa Japanissa asuneet suomalaiset ovat kertoneet kokemuksistaan. Mielenkiintoisen vastineen näille esityksille ovat muodostaneet Oulussa asuvien japanilaisten kertomukset omista kokemuksistaan viimeisten vuosikymmenien aikana.

OSJY:n yhteistyö muun järjestökentän kanssa on ollut verrattain aktiivista, vaikka kehittämistä tällä saralla vielä onkin.
Osallistuminen Animeseminaarin järjestelyihin yhdessä Oulun manga- ja animekerhon OMAKE:n kanssa ja projektit Oulun Zenin kanssa ovat eräitä esimerkkejä OSJY:n yhteistyöstä.
Muita yhteistyön foorumeita ovat olleet muun muassa Mahdollisuuksien torit, Taiteiden yö, Älypelifestivaalit, Kansainvälinen Oulu-tapahtuma ja Kemin sarjakuvapäivät.

Käytettävissä olevien resurssien niukkuus on rajoittanut mahdollisuuksia erilaisten matkojen järjestämiseen, mutta yhdistyksen toimijat ovat kuitenkin vierailleet Ranuan Japanitalossa.
Lopuksi pitää tietysti muistaa, ettei OSJY ole laiminlyönyt suomalaiseen yhdistysperinteeseen olennaisena osana kuuluvien pikkujoulujen vuotuista järjestämistä. Yksi japanilaisempi perinne, joka on nauttinut kiistatonta asemaa vuotuisessa toimintakalenterissamme ollut oma hanami: Tuomenkukkapiknik, joka koonnut yhdistyksen jäseniä Ainolan puistoon aina kesän alussa.

Minkälaista toimintaa OSJY järjestää?

Perinteet ja menneet tapahtumat ovat luoneet pohjan yhdistyksen nykyiselle toiminnalle. Toiminta kehittyy jatkuvasti, mutta tällä hetkellä yhdistyksen enemmän tai vähemmän säännöllisesti järjestettävistä tapahtumista on koottu tietoa “Toiminta”-osioon. Lisäksi kohdasta “Kuvat” löytyy valokuvia menneistä tapahtumista. Yhdistyksen pyrkimys on kehittyä paremmin jäseniään palvelevaksi ja uusia ideoita ja toiminnanmuotoja pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaisesti. Toimintaa halutaan suunnata jäsenlähtöisemmäksi, joten yhdistyksen hallitus on erityisen halukas kuulemaan yhdistyksen jäseniltä ja yhteistyökumppaneilta ideoita uudenlaisen toiminnan synnyttämiseksi.